In 2016, the Czech philatelic community was pleased with the new catalog focused on the Protectorate period. On that occasion, we asked the authors, Martin Haimann and Miroslav Krejný, to tell us something about its origin, and also about how to start collecting stamps.

Jak drahý koníček sbírání známek je (nebo může být)?
Zde je odpověď velmi jednoduchá. Sbírka může být drahá bez omezení a vše záleží na finančních možnostech daného sběratele. Něco jiného je však kvalita sbírky, která je podle mne důležitější. Lze vybudovat krásnou sbírku za nevelkou částku, pokud si s ní sběratel vyhraje a vkusně ji uspořádá. Můžete také ale vytvořit naprostý opak, tedy shromážděný soubor známek za desítky milionů, který však nebude mít žádné "srdce". Prostě takový milionářský sběr bez jakékoliv nápaditosti.

Bez jaké výbavy se profesionální filatelista neobejde?
Samozřejmostí jsou základní pomůcky jako pinzety, lupa s malým a velkým zvětšením a zásobník na známky. Užívání dalších pomůcek jako zoubkoměr, křemíková lampa, černá miska nebo přístroj na zjišťování průsvitek přímo závisí na sběratelském zaměření.

Bez čeho se však jakýkoliv začínající i vyspělý sběratel neobejde nikdy, je literatura a informace. Tedy katalogy, studijní příručky, případně sběratelské časopisy a zejména v dnešní době i internet, kde lze nalézt jak informace, tak velmi rozsáhlou nabídku prodávaného materiálu nebo i inspiraci pro budování vlastní sbírky, při prohlížení exponátů jiných vyspělých sběratelů.

Kdy se ze sběratele známek "amatéra" stane profesionální filatelista, dá-li se o něčem takovém hovořit? Existuje nějaká pomyslná hranice?
Na to je poměrně těžké odpovědět, protože zde má asi každý svůj názor. Můžete mít sběratele, který se léta věnuje pouhému zaplňování prázdných políček známkami, které jsou v katalogu. Takže i přes dlouholeté sbírání je to vlastně stále "amatér". Profesionální sběratel, alespoň podle mého názoru, je člověk, který známky nejenom shromažďuje a zařazuje, ale hlavně má zájem o nich vědět víc. Díky tomu, že se věnuje jejich prohlížení, porovnávání, spolu s konzultacemi se zkušenými sběrateli se z takového amatéra stane časem skutečný profesionální filatelista, který může později sám pomáhat ostatním, svými nabytými znalostmi a praxí. Pokud dosáhne dostatečného stupně praktických znalostí, tak může nakonec působit i jako svazový znalec pro daný obor svého zájmu.

Jak velká je filatelistická komunita v ČR? A jak byste popsali typického filatelistu?
Toto lze jenom odhadovat. Registrovaná sběratelská základna není velká, ale neregistrovaných a neorganizovaných sběratelů je myslím hodně. Prostě je to takový ustálený a zajímavý obor, který bude vždy přitahovat pozornost.
Typický filatelista? K tomu se mohu vyjádřit raději s humornějším nadhledem. Pokud zajdete na většinu pořádaných burz, tak je takový filatelista ve věku 80+, ověšený taškami s materiálem, který se snaží prodat posledních padesát let v téměř neměnné podobě. Ono to, ale zdaleka tak špatné není, pouze se změnil způsob budování sbírek. Pravidelnou návštěvu burz tvoří zejména právě starší sběratelé, kteří to berou nejen jako místo k nákupu a prodeji, ale častěji jako příležitost setkávat se, se svými kolegy sběrateli. Naopak současná generace již mnohem více žije moderními technologiemi, a proto buduje své sbírky nákupem i prodejem přes internet a taková "společenská" setkání na burzách již většinou nevyhledávají.

Nedávno jste vydali Specializovaný katalog Protektorátu Čechy a Morava. Jak dlouho katalog vznikal a kdo všechno se na něm podílel?
Katalog vznikal v průběhu šesti let. Nejprve jako osobní poznámky, potom přesnější a podrobnější studium konkrétních známek a série. Nakonec to bylo plnohodnotné studium na celý "úvazek". Při něm již vznikla současně i úvaha o vytvoření specializovaného katalogu pro sběratele. Původní myšlenka byla, že by měl být k dispozici pouze na specializované internetové stránce, ale nakonec se naskytla možnost jeho vydání v tištěné podobě. Tu jsme tedy využili a výsledkem je tento knižně vydaný katalog v rozsahu přes 300 stran. Přestože se stále častěji objevují katalogy na internetu, tak naši sběratelé mají ve větší oblibě přece jen papír, protože vyhledání patřičných údajů je v takovém katalogu o dost rychlejší.

Kromě nás se na tvorbě katalogu podílelo ještě několik dalších sběratelů, kteří však nechtěli být nikde uváděni, a to formou zapůjčení potřebného studijního materiálu. Za to bychom jim alespoň touto formou rádi poděkovali.

Poděkování bychom rádi věnovali i T. Chadimovi, díky kterému naše původní hutné tabulkové provedení získalo graficky minimalistickou a velmi přehlednou formu.

Dokážete zpětně říct, jaká část katalogu vám dala lidově řečeno nejvíc zabrat?
Jednoznačně to bylo letité studium zaměřené na rozlišení a popis jednotlivých tiskových desek. Mnoho údajů se již v katalozích uvádí od počátku, ale tato oblast byla zatím studována pouze okrajově. Nejpodrobněji se tomu prozatím věnoval H. Engel z Německa, který vydává katalogy protektorátu již mnoho let. Avšak ani jeho publikace nejsou v této oblasti příliš přehledné a přesné. Proto bylo studium této oblasti velmi zajímavé, ale často velmi obtížné a zdlouhavé, právě z důvodu minimálního množství dostupných informací.

Je v katalogu nějaká „novinka“ nebo zajímavost, která potěší i ostřílené sběratele?
To je spíše taková povšechná otázka. Každý kdo sbírá protektorát, tak se mu věnuje z různého úhlu zaměření. Někoho tedy potěší nové údaje o známkách, jiný má radost z neznámého razítka a dalšího zaujmou pamětní tisky vydané v této době. Doufáme tedy, že si každý sběratel najde něco, co ho potěší nebo zaujme a třeba svou sbírku začne doplňovat o další věci, kterým zatím nevěnoval žádnou nebo jen minimální pozornost.

Co vás osobně nejvíc zaujalo při tvorbě katalogu?
Vlastně vše, co jsme studovali. Při takové činnosti si badatel připadá jako malé dítě u vánočního stromku, kdy dopředu neví, co vlastně objeví. Právě tohle "dobrodružství" je na celém sbírání i studiu tím největším zážitkem.

Celkově nás s postupem času ale potěšil i překvapil fakt, že i když v době protektorátu nebylo vydáno až tolik známek a rovněž ani většina motivů není z hlediska naší historie zrovna vítána, tak přesto je možné díky zjištěným poznatkům, vybudovat rozsáhlou a velmi hodnotnou sbírku, která by i na významných výstavách mohla získat nejedno vysoké ocenění. Zde lze zkrátka vytvořit z ošklivého káčátka krásnou labuť.

Je něco, co se do tištěné ani online verze katalogu nevešlo?
Není ani tak otázkou, co by se nevešlo. Na internetu je místa pro další informace neomezeně. Spíše by bylo přesnější, co ještě není hotové. Je mnoho věcí, které je možné ještě stále doplnit, a některé další máme stále nedokončené nebo o jejich případném vložení v budoucnu uvažujeme.

Plánujete pokračování katalogu?
Z určitého pohledu by to již asi nebylo moc možné. Značný komplet je již prostudován a v katalogu popsán. Ne, že by již nebylo čím pokračovat, neboť další objevy sběratelé zcela jistě učiní, ale množství nových věcí by již ve známkách nebylo tak velké, aby vydalo na nějaké další pokračování. Spíše můžeme pomýšlet časem o reedici katalogu, který by obsahoval současné vydání s nově zjištěnými doplňky a samozřejmě aktualizovanými cenami.

Aktuálně pokračujeme v dalším studiu a doplňování informací na internet, protože stále zbývá dost částí, kde je možné najít ještě nové a neznámé věci, ať už se jedná o různé druhy razítek, specializace u celin nebo třeba poštovní nálepky. Také bychom rádi dokončili zpracování některých zatím "otevřených" známkových emisí, ale tady narážíme na nedostatek kompletních archů, které jsou k tomu potřebné.

Máte i nějaké méně radostné zkušenosti z tvorby katalogu?
Ze sběratelského hlediska s nadhledem ano. Je to "smutné" zjištění, že máme ještě mnoho let co sbírat, protože zdaleka ne vše, co katalog uvádí, také máme ve sbírkách. Mnoho věcí popsaných v katalogu samozřejmě nevlastníme, a měli jsme je ke studiu zapůjčeny od různých sběratelů a rovněž mnohé zajímavosti se nám podařilo najít i v různých zdrojích na internetu.

Z autorského hlediska se negativ také najde. Tím jsou bezesporu jeho poslední korektury před samotným tiskem. V takových chvílích se radost z hotového díla postupně vytrácí a prováděním jeho již několikáté kontroly při odchytávání chyb a prováděním oprav nebo úprav se radost mění v čirou nenávist. Při takové činnosti, potom umíme katalog natolik nazpaměť, že případné nedostatky již vlastně ani nevidíme. Potom ale nastane přece jen radostná chvilka, když jde katalog do tisku a nám alespoň krátce konečně "zmizí" z očí.

Teď je katalog hotový a vydaný. Máte nějaké obavy z případných reakcí sběratelů?
Jako autoři zcela jistě nějaké obavy máme. Je to zejména určitá nejistota, kde jsme něco přehlédli či opomněli nebo jaké chyby se nám i přes velkou snahu "podařilo" přehlédnout.

Druhým aspektem u každého takového díla jsou obavy z provedené cenotvorby, která je pro většinu sběratelů tím hlavním. Zde více než kdekoliv jinde doslova platí přísloví "Není člověk ten, který by se zavděčil všem.", protože jde o peníze. Častěji jsou tedy nadšeni obchodníci a překupníci, kteří daný materiál mají a mohou jej dobře prodat a naopak ti, kteří si sbírku chtějí doplnit nebo se sbírání věnovat, musí často sáhnout někdy i značně hluboko do kapsy. Ti jsou tedy nadšeni rozhodně méně.

Note RN: I think that the authors' concern was completely odd in 2016 and the almost sold-out edition indicates the high quality of this catalog. If you are interested in this catalog, please contact me at radek@postovni-znamky.eu, the authors have a few copies left.

#profesionalliterature #collecting #stampcatalogues

Image
Image

Tel: +420 608 386 845

Email: radek@postovni-znamky.eu
The views expressed here are solely those of the author in his private capacity. No one may act upon any opinion or information on this website without consulting a professional qualified adviser. No responsibility for loss occasioned to any person or corporate body acting or refraining to act as a result of reading material on this website can be accepted by the Author.

Fields marked * are required
Copyright © Radek Novak

Hledat

www.postovni-znamky.eu

  • Radek Novák
  • radek.austria@gmail.com
  • +420 608 386 845